· ·

Müzik » Türk Sanat Müziği » Bazı Önemli Türk Sanat Müziği Sanatçıları

Yükleniyor...

Alâeddin Yavaşça

Alâeddin Yavaşça, (d. 1 Mart 1926, Kilis). Klasik Türk Müziği sanatçısı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başladı. 1985 yılından hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi başhekimliğini yaptı.

Dr. Alâediin Yavaşça'nın musiki hayatı, daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleri ile başlamıştır. İstanbul'a gittikten sonra,Sadettin Kaynak,Münir Nurettin Selçuk, Dr. Suphi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes'ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Ergüner, Dr. Selahaddin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuvarı İleri Türk Müziği Konservatuvarı,İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve T.R.T. bünyesinde Danışma, Denetleme ve Repertuar kurullarında önemli görevler almış, 1967'den bu yana solistliği yanında koro yöneticiliği de yapmıştır.

Türk Musikisinde Devlete bağlı ilk Konservatuvarın kurucuları arasında yer almış, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuvar'nın Yönetim Kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuvar YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Profesörlüğüne atanmış ve Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı'na getirilmiştir.

İcracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri (peşrev,saz semai,medhal,etüd)dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteleri vardır.

1950'li yıllardan bu yana yurt içi ve yurt dışı birçok konserler vermiştir. Yurt dışı konserler için iki defa Amerika Birleşik Devletlerine davet edilmiş ve 5 konser vermiştir. 1988 yılında BBC'nin Londra Queen Elizabeth Hall'da tertiplediği 'Müzik Festivali'ne davet edilmiş,orada da 3 konser,ayrıca Almanya'da; Berlin, Köln, Hamburg ve Aachen'de muhtelif konserler vermiştir. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın bir uzun çaları (LP), 25 adet 78'lik plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur.

Kendisine 1991 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verildi. Ayten Yavaşça ile evlidir.
Tanınmış bazı eserleri
 

 • Başka söz söylemem aşktan yana ben
 • Ümitsiz bir aşka düştüm
 • Ne günah etse açılmaz iki gönlüm arası
 • Nerde o günler nerde
 • Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar
 • Boğaziçi sen gönüller yatağ
 • Gönlümü aldın güzel
 • Ağlar Gezerim Sahili
 • Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
 • Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter
 • Rûhum su gelen yılda bile mâziyi andı
 • Şen gözlerinle yüzüme bir baktın
 • Sarı mimozamsın sen benim
 • Gülen gözlerinin mânası derin
 • Kimdir bu kadın saçları ak beni sararmış
 • Saçlarını yüzüne dökerek
 • Gölümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün
 • Mavi gök mavi deniz
 • Ne bildin kıymetin, ne bildin kıymetim
 • Geçmesin günümüz sevgilim yasla
 • Bu şarkı sana ait sevgili dinle
 • Senden uzak günlerim zindan oluyor
 • Şimdi bahara erdim
 • Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır
 • Bana nasıl vazgeç dersin, bir garip âşığım ben (güneşin kavurduğu)
 • Gözlerini gördüğüm an
 • Bu tatsız akşam saatinde (hatıralar)


Ödülleri
 

  1. Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi Hizmet Karşılığı 04/05/1973
  2. Pamukkale Altın Horoz Beste yarışmasında Altın Horoz 21/06/1973
  3. Milliyet Gazetesi Beste Yarışması "Ağlar Gezerim" 1974
  4. Ankara Jinekoloji Derneği (ihtisasta 25 Yılı Doldurma nedeniyle)
  5. Yıldız Üniversitesi San'at Bayramı Münasebetiyle 1980 (Sempozyumdaki Bildiri için) 1983
  6. Ehl-i Kur'an Cemiyeti yararına verilen Konser dolayısıyla 1984
  7. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (6.5 Yıllık Hizmet Karşılığı) 1985
  8. Konya Selçuk Üniversitesi Sempozyum Bildirisi (Konu: Türk Mûsikisi) 1986
  9. Bakırköy Meslek Lisesi (Konferans Dolayısıyla) 23/05/1987
  10. TRT'ye yapmış olduğu 37 yıllık hizmet karşılığı 17/01/1987
  11. Konya Selçuk Üniversitesi (Musikiye Katkıdan Dolayı) 03/05/1987
  12. Boğaziçi Mûsîki Vakfı Şeref Kurulu Üyesi Olarak 19/12/1987
  13. İzmir Tabibler Odası Hizmet Karşılığı 02/03/1988
  14. Bursa Mûsîki Cemiyeti tarafından 1990
  15. İTÜ. Türk Mûsîkisi Devlet Konservatuvarı (1975- 1990 Kurucu üye olmak nedeniyle) 1990
  16. Milliyet Gazetesi Sevilen Şarkılar Yarışması (Bir Garip Aşığım Ben) 1990
  17. Haseki Hastanesi Başhekimlik Hizmeti nedeniyle 1990
  18. Siirt İli Kültür Derneği Siirt Valisi Eliyle 1990 Veysel Karani Beste Ödülü 24/05/1990
  19. Samsun Mûsîki Cemiyeti (Mûsîkiye Hizmet) 17/11/1990
  20. Bursa Belediyesi Konservatuvarı (Mûsîkiye Hizmet) 1990
  21. Kilis Belediyesi (Bir Park'a isminin verilmesi) 1990
  22. Dr. Alâeddin Yavaşça Yök tarafından İ.T.Ü. TSM. Devlet Konservatuvarına Profesörlüğe atandı.
  23. Bunlar dışında, çeşitli Lions ve Lioness Dernekleriyle, Rotary Kulüplerinde, Türk- Alman Dostluk Derneğinde, Türk- Amerikan Üniversiteliler Derneğinin yapmış olduğu Konuşmalardan aldığı ödüller, vb... 1990
  24. Alâeddin Yavaşça, 10 Ekim 1991'de Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirildi.
  25. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce Fahri Doktora 26/05/1992
  26. Samsun Kültür ve San'at Derneği onur üyeliği 1992
  27. Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı Katkı Ödülü 1992
  28. Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Koruma ve Yaşatma Derneği, Katkı Ödülü 1993
  29. TRT Genel Müdürlüğü, Türk Müziğine Katkı ve Hizmet Ödülü
  30. Kilis Eğitim Vakfı, Üstün Hizmet ve Yardım Ödülü 1994
  31. Mersin Bahçelievler Mûsîki Derneği Onur Üyeliği 1994
  32. Cerrahpaşa Tıp Fak. Türk Mûsîkisi Korosu Hizmet ve Şükran Ödülü 1994
  33. Aachen, Türk- Alman Dostluk Cemiyeti Onur Belgesi 1994
  34. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Belgesi 1995
  35. Hacettepe Üniversitesi Gönül Dostları Kulübü Hizmet ve Onur Ödülü 1995
  36. İstanbul Erkek Lisesi Mezuniyeti 50. Yıl Ödülü 1995
  37. Kilis Kültür Derneği Genel Merkezi (Ankara) Onur Üyeliği 1995
  38. Eskişehir Halk Eğit. Merk. TSM. Korosu Şükran ve Onur Üyeliği 1995
  39. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1995
  40. Hacettepe Üniversitesi Takdir ve Şükran Ödülü 1996
  41. Hacettepe Üni. Dede Efendi'nin 150. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle yapılan müzikli söyleşiye katkı ve şükran ödülü 1996
  42. İskenderun Mûsîki Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1997
  43. Lions Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1997
  44. Malatya Mûsîki Cemiyeti (İlgi ve Katkı Ödülü) 1997
  45. Dede Efendi'nin 150'nci ölüm yıldönümü münasebetiyle Samanyolu TV'den naklen verilen konser için ödül 1997
  46. YOYAV "Yoksullara Yardım Vakfı" (Kilisteki Baba Evini yoksul çocukların yetiştirilmesi için Vakfa hibe etmesi dolayısıyla) 1997
  47. MÜZDAK "Hayat Boyu Başarı Ödülü" 1997
  48. İstanbul Musiki ve Kültür Derneği "Üstün Hizmet Ödülü" 1998
  49. Kartal Belediyesi "Türk Kültürüne Hizmet ve Katkı Ödülü" 1998
  50. Konya Valiliği ve Selçuk Üni. Rektörlüğü "Cumhuriyetin 75. Yılı münasebetiyle 1998 Türk Müziği Etkinliklerine Katkıdan" 1998
  51. YOYAV Hizmetlerime Katkıdan 1998
  52. Türk Mûsikisi Vakfı "Türk Musikisine 50 yılı aşan Hizmet ve Katkı" 1998
  53. YOYAV için bestelediğim marş dolayısıyla ödül 1998
  54. Cumhuriyetin 5'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyetle yetişen ve besteleriyle Türk Kültürüne hizmetten dolayı Balıkesir Vilayetince verilen ödül 1998
  55. Kilis iline sosyal ve Kültürel kalkınması yolunda katkıdan dolayı Kilis Valiliğince verilen ödül 1998
  56. Kilis Vakfına gösterilen ilgiden dolayı Kilis Vakfı Başkanlığı'nın verdiği ödül. 1998
  57. SAMDER "Sağlık Mensupları Derneği" "Hizmet Ödülü" 1999
  58. Kayseri Erciyes Üniv. Rektörlüğünce verilen San'ata Hizmet Plâketi 1999
  59. Nazilli Belediyesi "Türk Musikisine Hizmet Ödülü" 1999
  60. Samsun Valiliği Türk Mûsikisi
  61. Lions İnternasyonal "Türk Kültür ve Üstün Hizmet Ödülü" 1999
  62. Türk Tabipler Odasından (Tıp Fakültesinden Mezuniyetimin
  63. Yılı münasebetiyle) 1999
  64. Kıbrıs Girne Belediyesi "Türk Sanat Musikisine Hizmet Ödülü 2000
  65. Mersin Rotarien'lerden "Türk Kültürüne Hizmet Ödülü" 2001
  66. Gaziantep Üniversitesi'nden "Türk Musikisine Hizmet Ödülü" 2001
  67. Kilis Üniversitesi Temel Atmaya Katkıdan dolayı "Kilis Belediye Başkanlığından" 2001
  68. Kilis Üniversitesi Temel Atmaya Kuruluşuna katkı "Kilis Valiliğinden" 2001
  69. Fevziye Mektepleri Vakfı, Okul Aile Birliği Ödülü 2001
  70. Türk Edebiyat Vakfı'ndan "Türk Kültürüne Katkı Ödülü" 2001
  71. Beşiktaş Musiki Derneği "Yavaşça Gecesi" "Vesile Ödülü" 2001
  72. Girne Belediyesi'nden "Unutulmayan Bestekârlar Anısı Ödülü" 2001
  73. Kültür Bakanlığı "Konya Kült. Ve Turizm Derneği"nden Ödülü" 2001
  74. Gaziantep Türk Mûsikisi Derneğine Onursal Üyelik 2001
  75. TKHV- Türk Kültürüne Hizmet Ödülü 2001

« Geri